Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội hợp tác từ các cá nhân và doanh nghiệp nhằm mang đến cơ hội cùng nhau phát triển và chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Mọi góp ý, liên hệ chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận. 
Nếu cần thêm thông tin bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email bên dưới đây:

konquang@gmail.com